duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 17063 ha
Intravilan: 393,19 ha
Extravilan: 16669,81 ha
Populatie: 2630
Gospodarii: 975
Nr. locuinte: 925
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Istria, Nuntaşi
Asezarea geografica:
Nordul judeţului Constanţa
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Turism
Activitati economice principale:
Agricultură
Creşterea animalelor
Obiective turistice:
Cetatea Histria-descoperită de Vasile Pîrvan-Anul 1914
Băile Reci De Nămol Nuntaşi
Biserica Sf. Treime Istria
Partea de Sud a rezervaţiei biosferei "Delta Dunării"
Evenimente locale:
Ziua comunei, 20 iulie (Sf. Ilie)
Facilitati oferite investitorilor:
Acces la drum naţional
Terenuri agricole
Forţă de muncă disponibilă
Turism
Proiecte de investitii:
Reabilitare drumuri comunale
Îmbunătăţirea capacităţii informaţionale
Colectarea selectivă a deşeurilor
Canalizare, reţele şi staţii de epurare
Construire poduri rutiere
Construire grădiniţe
Reabilitare şcoli
Reabilitare cămine culturale